Vaalster van 120 kg, kleindochter Nila waagt zich er aan